O mě

Mé jméno je Jarmila Zdeňka Richterová. Od dětství mě fascinoval zpěv, hudba a zvuk snad ve všech podobách, až mě přitáhl do divadla, kde jsem zpívala dlouhá desetiletí. Později jsem se stala učitelkou zpěvu na základní umělecké škole, pak i sbormistryní dětského pěveckého sboru.
Když skončila etapa sbormistrovství i spolupráce s divadlem, přišlo studium muzikoterapie. Spolu s touto činností jsem hledala vnitřní klid a harmonii samostudiem i v různých kurzech zaměřených na osobnostní růst člověka.  Při aktivně provozované muzikoterapii jsem došla  k přesvědčení, že díky ní mohu pomáhat druhým lidem v navozování relaxačního stavu. Současně vím, že i nadále chci pokračovat ve vzdělávání a sebepoznávání svých tvůrčích schopností.

Absolventka:

  • Konzervatoř Brno
  • Zlatá mysl 1993
  • Sbormistrovské kurzy v letech 1995- 2007
  • Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi 2008
  • Muzikoterapie I. 2008-2009
  • Rozvoj komunikativních kompetencí se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci  projektu Rozmluva 2009-2011
  • Metodicko evaluační kurz v rámci projektu Rozmluva 2010
  • Muzikoterapie II. 2011- 2012
  • Letní soustředění múzických dílen v rámci projektu Múzické dílny a rozvoj poradenství 2011

Copyright © 2022 Jarmilita. All Rights Reserved.